MH - mentalbeskrivning hund 2017-04-30

I söndags fick vi chansen hos Mayas uppfödare Catherine Steiner Queen Lawless Kennel att gå genom MH testet på några av våra tjejer. MH test på mops är något utöver det vanliga så det kändes extra kul att bidra till rasstatistiken. Det blev 8 mopsar till slut som fått deltaga och vi tackar så mycket för den möjligheten.
Vi valde så klart Queen lawless Fantastic Fiona - Maya 5 år, hennes dotter Pugish Delite Belladonna Balbina - Nina 3 år och minstingen i våran flock, Semlan's Emmelie The Strange, Laika 22 månader
Det visade sig bli en super trevlig och givande dag. Jag själv har aldrig varit med om en sådan mentalbeskrivning. Vi fick lära oss en hel del nytt om våra tjejer. Hemma beter de sig som en väl sammansvetsat gäng med gott om flockegenskaper, men väl på testet fick var och en av vovvarna visa deras sanna ansikte. Maya och dottern Nina visade upp rätt många gemensamma släktdrag i sin beteende som man kunde se. Samtidigt visade lilla Laika som blir 2 år i juli en hel del osäkerhet som en valpig hund kan göra. Den valpiga och lite osäkra sidan syns inte alls när rymdhunden Laika försöker styra och ställa i den mångfacetterade hemmaflocken. Hon har annars mycket skinn på näsan. I det stora hela kan man säga att mopsarna är nyfikna, saknar större jaktlust, men kan visa en hel del kaxighet när oväntade saker händer i skogen, t ex när otäckta spöken vandrar omkring eller någon vapen entusiast firar nyår mitt i april... sic  
Alla våra tre försöksmopsar har fått godkänt med känd mental status nu. 
 

Mentalbeskrivning hund (MH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Så här går MH till

I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.

Mentalbeskrivare

Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. En mentalbeskrivare har minst 125 timmars teoretisk utbildning bakom sig samt ett par års samlad praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.

Mentalbeskrivningens olika moment

Kontakt/socialitet

Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.

Lek/lekfullhet

Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

Jaktlust/Förföljande

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.

Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.

Nyfikenhet/intresse

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.

Skott

En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.

Rädsla

Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

Hot

I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

Efter beskrivningen

Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Svenska Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla.

 Leka med den konstiga leksaken får du göra själv gubben!! jag väntar på min IKEA råtta säger kloka Maya och alla andra mopsar
Bara lillungen Laika bland de testade mopsarna tyckte det var skoj med försöksledarens otympliga och konstiga leksak. Spännande nog är att hemma är det bara hon som tar konstiga gummileksaker i munnen som ingen annan mops vill ha.
Först ska man skälla och skrämma spöken säger duktiga Maya - om det inte fungerar får man skälla lite till!...
...sedan skall man vara mycket mer glad och sällskaplig, och hälsa på spöket som verkar mindre läskigt när man väl tittar under luvan. 
Otäcka grejer kan dyka upp när och var som helst, tyckte Nina... och matten Sylwia

Kommentera här: